Tankowanie na zapas i przechowywanie paliwa jest popularne w miejscach, w których na co dzień wykorzystywane są maszyny i pojazdy zasilane benzyną lub olejem napędowym, lecz także w gospodarstwach rolniczych, warsztatach samochodowych, a nawet w domach prywatnych. Niezależnie od przeznaczenia, substancja tego typu musi być magazynowana w odpowiedni sposób, zgodny z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

W czym można przechowywać paliwo?

Każde paliwo, zarówno olej napędowy, jak i benzyna, powinno być przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego celu zbiornikach. Najczęściej są to wytwory wykonane przy użyciu polietylenu, czyli tworzywa sztucznego, które wykazuje bardzo dużą szczelność, charakteryzuje się trudnopalnością i efektywnie odprowadza ładunek elektryczności statycznej. Do magazynowania paliwa wykorzystuje się zbiorniki dwupłaszczowe, których konstrukcja składa się z dwóch warstw polietylenu, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń. To do niej, w razie pojawienia się nieszczelności w pierwszej warstwie, wycieka substancja, która w efekcie wciąż pozostaje wewnątrz zbiornika. Gwarantuje to maksymalną ochronę przed niekontrolowanym rozlewem paliwa, który mógłby stwarzać zagrożenie zarówno dla osób przebywających w jego otoczeniu, jak i dla środowiska naturalnego. Każdy zbiornik musi być wyposażony w specjalny osprzęt umożliwiający swobodne napełnianie i czerpanie substancji, a także w szczelne zamknięcie, które zapobiega przedostawaniu się powietrza do jego wnętrza. Ponadto wszystkie zbiorniki na paliwo powinny być sprzedawane wraz z niezbędnymi atestami i certyfikatami, które potwierdzają jakość i zgodność produktu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Gdzie można ulokować zbiorniki na paliwo?

Warto pamiętać, że przepisy dotyczące samej specyfikacji zbiorników na paliwo to jeszcze nie wszystko – równie ważne jest miejsce, w którym zostaną one ulokowane. W dużych pomieszczeniach o powierzchni powyżej 100 mmożna przechowywać wyłącznie paliwo niezbędne do codziennej eksploatacji pojazdu, natomiast w mniejszych garażach lub magazynach, których powierzchnia nie przekracza 100 m2, dopuszczalne jest magazynowanie do 200 l oleju napędowego lub benzyny. Ponadto w pomieszczeniach innych niż garaże wolnostojące, przepisy prawne pozwalają na składowanie do 60 l paliwa. Istotne jest także zachowanie niezbędnych odległości od innych obiektów budowlanych – o ich wartościach opowiada nam ekspert z firmy MiM Zbiorniki, produkującej zbiorniki na paliwa i chemikalia:

Zbiorniki na paliwo muszą być umieszczone w odległości co najmniej 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy sąsiedniej działki oraz 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

Powierzchnia, na której zostaną ulokowane zbiorniki, musi być wypoziomowana, stabilna oraz wykonana z niepalnego materiału. Choć przepisy dotyczące magazynowania paliw mogą wydawać się surowe, ich przestrzeganie w dużym stopniu zmniejsza ryzyko wybuchu pożaru lub skażenia wód gruntowych. Z tego powodu niezgodne z prawem przechowywanie oleju napędowego czy benzyny podlega karze grzywny.

Poprzedni artykułAwaryjne otwieranie samochodów – co to za usługa i kiedy trzeba z niej skorzystać?
Następny artykułInny świat amerykańskiej motoryzacji